Diễn đàn: Phần mềm

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 293
  • Bài viết: 4,251
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,255
  • Bài viết: 19,984
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại SAMSUNG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,049
  2. News, Tips, Theme & Rom full, firmware, PIT file, Tools, Solutions for Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Hỗ trợ giao diện, ứng dụng, Root, Rom full, Rom tiếng Việt cho Galaxy S7 và S7 Edge

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 27
   • Bài viết: 392
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 495
  5. Khu vực hỗ trợ cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (S6+)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 76
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 1,494
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 77
   • Bài viết: 928
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Galaxy S5, Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S5 Nhật (AU - DCM)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 150
   • Bài viết: 2,122
  14. Diễn đàn con:

   1. Galaxy S2 HD LTE

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 372
   • Bài viết: 8,671
  15. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 941
  16. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  17. Khu vực thảo luận chung, hỏi đáp, bàn luận, cập nhật tin tức về điện thoại Samsung

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 354
   • Bài viết: 3,150
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 100
  • Bài viết: 126
  1. Cập nhật Rom MIUI vào thứ 6 hàng tuần !!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển MIUI Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại Xiaomi

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 10
  3. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi Max, Root Xiaomi Mi Max, Unbrick Xiaomi Mi Max, Root Mi Max, Rom Xiaomi Mi Max

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi5, Root Xiaomi Mi 5, Unbrick Xiaomi Mi 5, Root Mi5, Rom Xiaomi Mi5

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 6
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 5
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2,247
  • Bài viết: 47,722
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại LG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 178
   • Bài viết: 2,516
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 211
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 127
   • Bài viết: 3,827
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 206
   • Bài viết: 6,967
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 291
   • Bài viết: 5,726

   Bài viết cuối:

  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 520
   • Bài viết: 10,747
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 5,598
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 193
   • Bài viết: 7,187
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 292
   • Bài viết: 3,755
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 126
   • Bài viết: 140
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 107
   • Bài viết: 1,041
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,531
  • Bài viết: 94,103
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 377
   • Bài viết: 6,724
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 691
   • Bài viết: 22,157
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 705
   • Bài viết: 20,325
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 463
   • Bài viết: 7,678
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 345
   • Bài viết: 11,956
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 276
   • Bài viết: 5,033
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 4,886
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 87
   • Bài viết: 4,185
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 2,733
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 3,281
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 338
   • Bài viết: 5,145
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 143
  • Bài viết: 1,121
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 87
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 197
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 553
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 282
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 19
  • Bài viết: 26
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại HTC

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 4
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 12
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 323
  • Bài viết: 1,130
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 438
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 111
   • Bài viết: 283
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 95
   • Bài viết: 359
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 11
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 10. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 128
  • Bài viết: 350