Diễn đàn: Phần mềm

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 294
  • Bài viết: 4,257
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,256
  • Bài viết: 20,008
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại SAMSUNG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,051
  2. News, Tips, Theme & Rom full, firmware, PIT file, Tools, Solutions for Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Hỗ trợ giao diện, ứng dụng, Root, Rom full, Rom tiếng Việt cho Galaxy S7 và S7 Edge

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 27
   • Bài viết: 394
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 501
  5. Khu vực hỗ trợ cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (S6+)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 76
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 1,495
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 77
   • Bài viết: 928
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Galaxy S5, Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S5 Nhật (AU - DCM)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 151
   • Bài viết: 2,123
  14. Diễn đàn con:

   1. Galaxy S2 HD LTE

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 374
   • Bài viết: 8,681
  15. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 941
  16. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  17. Khu vực thảo luận chung, hỏi đáp, bàn luận, cập nhật tin tức về điện thoại Samsung

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 353
   • Bài viết: 3,153
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 98
  • Bài viết: 127
  1. Cập nhật Rom MIUI vào thứ 6 hàng tuần !!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển MIUI Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại Xiaomi

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 4
  3. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi Max, Root Xiaomi Mi Max, Unbrick Xiaomi Mi Max, Root Mi Max, Rom Xiaomi Mi Max

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi5, Root Xiaomi Mi 5, Unbrick Xiaomi Mi 5, Root Mi5, Rom Xiaomi Mi5

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 6
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 5
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2,289
  • Bài viết: 47,826
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại LG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 178
   • Bài viết: 2,521

   Bài viết cuối:

  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 216
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 128
   • Bài viết: 3,831
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 207
   • Bài viết: 6,974
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 291
   • Bài viết: 5,734

   Bài viết cuối:

  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 521
   • Bài viết: 10,757
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 5,601
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 196
   • Bài viết: 7,198
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 312
   • Bài viết: 3,786
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 143
   • Bài viết: 158
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 106
   • Bài viết: 1,043
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,521
  • Bài viết: 94,163
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 379
   • Bài viết: 6,733
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 694
   • Bài viết: 22,175
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 705
   • Bài viết: 20,336
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 464
   • Bài viết: 7,686
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 345
   • Bài viết: 11,965
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 256
   • Bài viết: 5,018
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 4,889
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 4,189
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 2,734
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 75
   • Bài viết: 3,287
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 338
   • Bài viết: 5,150
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 139
  • Bài viết: 1,124
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 89
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 199
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 553
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 278
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 22
  • Bài viết: 31
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại HTC

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 14
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 306
  • Bài viết: 1,135
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 438
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 111
   • Bài viết: 283
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 97
   • Bài viết: 361
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 11
  • Bài viết: 19
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 4
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 3
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 10. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 126
  • Bài viết: 358