Diễn đàn: Phần mềm

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 294
  • Bài viết: 4,254
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,268
  • Bài viết: 20,011
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại SAMSUNG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,050
  2. News, Tips, Theme & Rom full, firmware, PIT file, Tools, Solutions for Samsung Galaxy S7 & S7 Edge Hỗ trợ giao diện, ứng dụng, Root, Rom full, Rom tiếng Việt cho Galaxy S7 và S7 Edge

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 27
   • Bài viết: 392
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 500
  5. Khu vực hỗ trợ cho Samsung Galaxy S6 Edge Plus (S6+)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 76
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 1,496
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 77
   • Bài viết: 928
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  9. Galaxy S5, Galaxy S5 LTE-A, Galaxy S5 Nhật (AU - DCM)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 150
   • Bài viết: 2,122
  14. Diễn đàn con:

   1. Galaxy S2 HD LTE

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 374
   • Bài viết: 8,680
  15. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 92
   • Bài viết: 942
  16. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  17. Khu vực thảo luận chung, hỏi đáp, bàn luận, cập nhật tin tức về điện thoại Samsung

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 356
   • Bài viết: 3,156
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 103
  • Bài viết: 129
  1. Cập nhật Rom MIUI vào thứ 6 hàng tuần !!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển MIUI Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại Xiaomi

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 10
  3. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi Max, Root Xiaomi Mi Max, Unbrick Xiaomi Mi Max, Root Mi Max, Rom Xiaomi Mi Max

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Hỗ trợ Rom tiếng Việt cho Xiaomi Mi5, Root Xiaomi Mi 5, Unbrick Xiaomi Mi 5, Root Mi5, Rom Xiaomi Mi5

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 6
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 5
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2,255
  • Bài viết: 47,772
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại LG

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 179
   • Bài viết: 2,519
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 211
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 128
   • Bài viết: 3,831
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 206
   • Bài viết: 6,971
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 291
   • Bài viết: 5,734

   Bài viết cuối:

  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 521
   • Bài viết: 10,757
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 3
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 5,601
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 195
   • Bài viết: 7,197
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 292
   • Bài viết: 3,757
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 128
   • Bài viết: 142
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  13. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 107
   • Bài viết: 1,044
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,546
  • Bài viết: 94,177
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 380
   • Bài viết: 6,734
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 693
   • Bài viết: 22,172
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 705
   • Bài viết: 20,336
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 464
   • Bài viết: 7,686
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 345
   • Bài viết: 11,963
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 282
   • Bài viết: 5,043
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 4,889
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 4,189
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 2,734
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 75
   • Bài viết: 3,284
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 338
   • Bài viết: 5,147
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 144
  • Bài viết: 1,122
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 87
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 198
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 553
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 282
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 23
  • Bài viết: 30
  1. Tổng hợp, thảo luận và nghiên cứu phát triển Android, Rom, Recovery, Kernel,... cho điện thoại HTC

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 12
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 325
  • Bài viết: 1,132
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 438
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 112
   • Bài viết: 284
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 96
   • Bài viết: 360
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 8
  • Bài viết: 14
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 4
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
 10. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 128
  • Bài viết: 350