vưa test thử mã code tối ưu cho em sky a830, thấy quá hiệu quả, nên share cho bà con đây. ram tăng lên đáng kể, lúc trước chỉ tầm 280 ram free là cùng, nay gần 400 ln. pin để qua đêm chỉ tụt 1% thay vì 5% như trước.
link code: http://www.4shared.com/office/vnvnmk7wba/code.html
coppy ném thẳng vào build.prop, dòng cuối cùng

[img]http://**************/attachments/screenshot_2015-04-23-21-26-32-png.18333/[/img]