Định nghĩa van 1 chiều:

Van một chiều (tiếng Anh: Check valve) là thiết bị bảo vệ đường ống dẫn, cho phép dòng chất lỏng-khí đi qua chỉ theo 1 hướng nhất định và ngăn cản dòng theo hướng trái lại. Van một chiều được dùng để bảo vệ các thiết bị như ống dẫn, từng sản phẩm bơm, bình chứa, v.V. Ngoài ra van một chiều còn có khả năng ngăn ngừa sự mất mát chất lỏng-khí khi có sự cố rò rỉ, hỏng hóc ống dẫn.

Dùng van 1 chiều để làm gì?

van công nghiệp:Chức năng quan trọng của van một chiều đó là đảm bảo chế độ vận hành chuẩn của cả hệ thống.

Ví dụ, khi hệ thủy lực được cung cấp chất lỏng bởi 1 trạm các sản phẩm bơm gồm số lượng lớn từng sản phẩm bơm ghép song song. Khi có sự cố tụt áp tại một các sản phẩm bơm, nếu không tồn tại van 1 chiều lớp ở cửa đẩy của các sản phẩm bơm đó, thì một phần lưu lượng chất lỏng có thể chảy ngược về sản phẩm bơm bị tụt áp. Điều này không lợi trong quá trình vận hành hệ thống.

van một chiều
van một chiều
Phân loại van 1 chiều

các dạng chính của van một chiều gồm:

Van một chiều dạng lá lật – Swing check valve

Van một chiều dạng chữ ngã – Lift check valve

.Van một chiều dạng cánh bướm – Wafer check valve

Van một chiều dạng đĩa – Disc check valve

Van một chiều dạng lò xo – Piston check valve