cách này có làm đc cho note 5 n920p đang chạy 6.0.1 ko bác