trong bài việt này mình sẽ chia sẻ và cùng bàn luận về các vấn đề mới trên các thiết bị samsung mới (2014-2015) và cũng như các thiết bị hỗ trợ android 5.1.1 trở lên!
http://**************/threads/60064/

post #2: http://**************/threads/60064/#post-1213602
-[color=rgb(255, 0, 0)] hướng dẫn khắc phục lỗi up rom stock odin báo failed, đứng ở sboot, cm, modem, hidden, cache,... !!!
- hướng dẫn khắc phục lỗi treo logo, full wipe đủ kiểu, up rom stock các loại vẫn treo !!![/color]

post #3: http://**************/threads/60064/#post-1213603
- hướng khác phục lỗi mất csc, csc không đúng, lỗi không dùng được các mã check máy: *#06#, *#1234#, *#0#*,...
- hướng dẫn kernel root android 5.1.1, tổng hợp các kernel hỗ trợ root các máy samsung android 5.1.1 trở trên...

post #4: http://**************/threads/60064/#post-1213604
- hướng dẫn kiểm tra mã csc gốc của máy, check khu vực, imei,...
- hướng dẫn download rom stock chuẩn từ trực tiếp từ samsung
- tổng hợp rom stock, file pit, ...

post 5: http://**************/threads/60064/#post-1213605
...