Lasun là địa chỉ cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh cho công ty uy tín nhất hiện nay. Nội dung công việc thành lập chi nhánh của lasun sẽ được làm rõ trong bài viết sau đây:

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty 2018

Lasun cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

• Thông báo thành lập chi nhánh
• Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên/Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, về việc thành lập chi nhánh
• Biên bản của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên/Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, về việc thành lập chi nhánh
• Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
• Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của của người đứng đầu chi nhánh
• Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
• Bản sao điều lệ của công ty mẹ
• Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty mẹ.

Quy trình thành lập chi nhánh tại Lasun

Thành lập chi nhánh giúp phát triển công ty

• Tư vấn soạn khách hàng cách thức thực hiện, những vướng mắc còn đang gặp phải của khách hàng..
• Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh chuyển cho khách hàng ký đóng dấu
• Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố.
• Thay mặt Quý khách hàng nhận kết quả
• Thay mặt Quý khách hàng làm thủ tục khắc dấu chi nhánh công ty.
• Thực hiện thủ tục đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu chi nhánh công ty lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia ( Quy định mới được áp dụng từ tháng 7 năm 2015 theo luật doanh nghiệp )
Chi phí thành lập chi nhánh công ty:
• Giấy phép: Phí nhà nước: 200.000 VNĐ, phí dịch vụ: 600.000 VNĐ
• Con dấu: Phí nhà nước: 490.000 VNĐ, phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
• Công bố thông tin chi nhánh và mẫu dấu chi nhánh công ty: phí nhà nước : 300.000 VNĐ, phí dịch vụ : Miễn phí
• Thời gian: nhận giấy phép: 07 ngày làm việc, dấu tròn: 05 ngày làm việc.

Hiện nay có rất nhiều nơi cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, tuy nhiên dịch vụ thành lập chi nhánh của lasun rất chuyên nghiệp và có mức giá vô cùng ưu đãi cho mọi doanh nghiệp.