Bài viết sau đây, dịch vụ kế toán giá rẻ Lawkey sẽ giải đáp thắc mắc này
Người mắc bệnh hiểm nghèo là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong hủi, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế coi là bệnh hiểm nghèo.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn bị bệnh ung thư trực tràng thì theo Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27.6.2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

“1. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

Theo Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18.5.2015 của Tổng Cục thuế gửi các Cục thuế 63 tỉnh, thành thì danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở xét giảm thuế thu nhập cá nhân cho người mắc bệnh hiểm nghèo trong đó có bệnh ung thư.

Thủ tục giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo như sau:

– Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

– Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp, hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ có thể là bản chụp. Trường hợp xét thấy cần thiết khi xử lý miễn thuế, giảm thuế TNCN thì Cục Thuế tiến hành kiểm tra tính chính xác của các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh.