Để chọn quạt trần kdk phù hợp không chỉ xem xét bề ngoài, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần thêm kích thước phòng

- Bước thứ nhất: Quyết định nơi muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở trung tâm, để không khí tràn ngập trong cả căn phòng. Mặc dù vây, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí mạnh nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy chú ý các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm phù hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ