xin chào tất cả anh em chơi mobile
để tránh tình trạng nhiều bài viết copy vi phạm bản quyền hoặc nhiều bài viết có chất lượng không tốt. bắt đầu từ ngày 15-8-2014, chỉ có các thành viên do bqt chỉ định mới được phép tạo topic trong mục điện thoại

anh em vui lòng không tự tạo topic trong box này nhé
cám ơn toàn thể anh em.
tất cả các bài viết không đúng nội quy trên đều được bqt xóa bỏ