hên wá mới quất con 840 xong giá 6tr .lên gja thj teo luôn.nếu mắc quá ae chuyển qua sài sony z giá cũng 10tr vừa bổ vừa ze lại đẹp