Trích dẫn Gửi bởi fanyan
lúc đầu định an phận mua ss đễ khởi mệt tim vì giá cả nhưng cái màn hình amoled đó sợ lắm

sent from my im-a860k
chuẩn nhìn như nhòe mắt luôn được

sent from my lg-e975 using tapatalk 4 beta